שלא יכבה זה הנר-לי”ט כסלו

הרב אלחנן ניר • תשע"ה

על ההמהפכה החסידית בראייה היסטורית ועל מהפכות בכלל. לימוד לי”ט בכסלו חג הגאולה החב”די.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435