שלח נא ביד תשלח

בניה שטכלברג • תשס"ט

משה רבינו התחיל את דרכו רחוק מתחושת שליחות וקרבה אל עמו. מעמד הסנה הבוער מתאר את השינוי בעמדתו, אל ההנהגה והשליחות. שיח לשבת פרשת שמות.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435