שלח נא ביד תשלח

בניה שטכלברג • תשס"ט

משה רבינו התחיל את דרכו רחוק מתחושת שליחות וקרבה אל עמו. מעמד הסנה הבוער מתאר את השינוי בעמדתו, אל ההנהגה והשליחות. שיח לשבת פרשת שמות.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435