שליחות

צבי ויינגרטן • תשס"ז

שלושת האותות שנותן ה’ למשה, מסמלים 3 נקודות מבט על יחסי משה-עמ”י ועל הדרך בה יוכל שליח ה’ להעלותם לארץ ישראל. שיח לשבת פרשת שמות.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435