שמואל א

הרב אלחנן ניר • תשע"ג

ד’ תשרי

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435