שמואל א

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

שיעור 4, כ"ו אלול.