שמואל א

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

שיעור 3, י"ט אלול.