שמואל א

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

שיעור 2, י”ב אלול.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435