שמואל ב

הרב אלחנן ניר • תשע"ב

מרד שבע בן בכרי ז’ תמוז

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435