שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ד

שמואל ב’ – שיעור 15

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435