שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ג

שיעור 22, חלק א'- שמואל א' פרק כ"ד.