שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ג

שיעור 22, חלק א’- שמואל א’ פרק כ”ד.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435