שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ג

שיעור 21- שמואל א' פרק כ"ג, סיפור קעילה.