שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ג

שיעור 20- שמואל א’ פרקים כ”א-כ”ב, דוד והריגת עיר הכהנים.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435