שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ג

שיעור 19- שמואל א’, פרק כ’.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435