שמואל

הרב אלחנן ניר • תשע"ג

שיעור 13- שמואל א’, פרק י”ג.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435