שמחת פורים

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח

המשך לימוד בסיפור “מעשה משבעה קבצנים” בעניין הקבצן החרש.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435