שמחת פורים

הרב יאיר דרייפוס • תשס"ח

המשך לימוד בסיפור "מעשה משבעה קבצנים" בעניין הקבצן החרש.