קדושה שניה? עיון בסוגית פרזים ומוקפים

הרב נעם סמט • תשע"ד

שיעור מתוך יום העיון השנתי: שמים חדשים – דתיות וקדושה בעולם משתנה