פסיקת הלכה נוכח מציאות משתנה

הרב אורי ליפשיץ • תשע"ד

שיעור מתוך יום העיון השנתי: שמים חדשים – דתיות וקדושה בעולם משתנה