על קדושה וישראליות

תא"ל הושע פרידמן בן שלום  • תשע"ד

שיעור מתוך יום העיון השנתי: שמים חדשים – דתיות וקדושה בעולם משתנה

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435