שפה ותפילה

איתן אברמוביץ • תשע"ב

שיעור 7- י"ד חשוון, שפה וגוף.