שפה ותפילה

איתן אברמוביץ • תשע"ב

שיעור 6- ו’ חשוון.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435