שפה ותפילה

איתן אברמוביץ • תשע"ג

שיעור 5- ח’ תשרי.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435