שפה ותפילה

איתן אברמוביץ • תשע"ב

שיעור 3- י"ז אלול, התפילה כמשחק שפה.