שפה ותפילה

איתן אברמוביץ • תשע"ב

שיעור 3- י”ז אלול, התפילה כמשחק שפה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435