שפות של חירות

הרב יאיר דרייפוס • כ"א אדר ב תשע"ו

קריאה בדברי הרב שג”ר, ר’ אלימלך מליז’נסק ואדמו”ר הזקן, על פסח, פרשת שמיני ופרשת פרה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435