שפכי כמים לבך נוכח פני ה’

אריה פרנס • 

רשמים קצרים ממדרש בראשית רבה

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435