שפת הזוהר 2

אבישר הר שפי • תשע"ד

לימוד בזוהר – שיעור 2

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435