תאריכי מפגש מקום לשיח תשע”ט

 • 

מקום לשיח – סימסטר ב

מקום לשיח – סימסטר ב

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435