תהילים ב

הרב נעם סמט • תש"ע

שיעור על פרק ב’ בתהילים, ועל יחסו לפרק הראשון.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435