תהילים כ”ד

הרב נעם סמט • תש"ע

שיעור על פרק כ”ד בתהילים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435