תהילים ל'

הרב נעם סמט • תש"ע

שיעור על פרק ל' בתהילים, ועל מבנהו הייחודי.