תהילים פ”ט

הרב נעם סמט • תשס"ט

שיעור תנ”ך על מזמור פ”ט בתהילים.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435