תומר דבורה

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

שיעור 8- כ”ט חשוון.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435