תומר דבורה

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

שיעור 8- כ"ט חשוון.