תומר דבורה

הרב יאיר דרייפוס • תשע"ב

שיעור 3- י”ג חשוון.

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435