תורה ובעל פה 1: מבוא

הרב אורי ליפשיץ • ט' באלול תשע"ה

שיעור מבוא, על התורה הכתובה ועל זו המדוברת

ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435