תורה ובעל פה 10: פרושים וצדוקים

הרב אורי ליפשיץ • כה' כסלו תשע"ו

שיעור על הקבוצות היהודיות בתקופת בית שני ועל ההבדלים ביניהם.