תורה ובעל פה 11: רבן יוחנן בן זכאי

הרב אורי ליפשיץ • ב' טבת תשע"ו

מי היה רבן יוחנן בן זכאי? קטן תלמידי הלל? מחיה היהדות שלאחר החורבן? שיעור על דמותו ותורתו.