תורה ובעל פה 12: מן השמים יוכיחו

הרב אורי ליפשיץ • י' בטבת תשע"ו

שיעור על דמותו של רבי אליעזר בן הורקנוס, האנרגיות המצויות בו, ועל ויכוחו עם חכמים בנוגע לתנורו של עכנאי.