תורה ובעל פה 13: רבן גמליאל ויבנה

הרב אורי ליפשיץ • טז' טבת תשע"ו

שיעור על דמותו של רבן גמליאל, מידותיו, וקנאותו לאחדות ההלכה וגיבוש עם ישראל.