תורה ובעל פה 14: "כול חיי הייתי מצטער על פסוק זה"

הרב אורי ליפשיץ • כג' טבת תשע"ו

קצת על דמותו של רבי עקיבא , על עברו וסגנון דרשותיו.