תורה ובעל פה 15: "אין מקרא יוצא מידי פשוטו"

הרב אורי ליפשיץ • ב' שבט תשע"ו

דיבור על דמותו של רבי ישמעאל, דרכו וסגנון דרשותיו, דיון על מחלוקות בינו לבין רבי עקיבא.