תורה ובעל פה 2: תורה שבכתב

הרב אורי ליפשיץ • ט"ז אלול תשע"ה

על נוכחותה של התורה שבעל פה בתוך התורה שבכתב, ועל חלקו של עזרא הסופר ביניהן.