תורה ובעל פה 24 : רב, שמואל, רבא ורב אשי

כב אייר תשע"ו • הרב אורי ליפשיץ

שיעור רקע על התלמוד הבבלי, פתיחת שער בלימוד מנקודת מבטם של אמוראים שמייצגים פתיחה וחתימה בתלמוד.