תורה ובעל פה 26: עריכת הגמרא

הרב אורי ליפשיץ • ז' סיוון תשע"ו

גישות בראשונים ובגאונים על עריכת הגמרא ויצירתה. שיח על יחסי גמרא ופשט משנה וקצת אחרונים בנושא.