תורה ובעל פה 27: מסכתות קטנות

הרב אורי ליפשיץ • תמוז תשע"ו

על האופי והרקע ההיסטורי של המסכתות הקטנות בתלמוד הבבלי.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435