תורה ובעל פה 3: הכנסת הגדולה

הרב אורי ליפשיץ • כ"ד אלול תשע"ה

מיהם אנשי כנסת הגדולה? ומה תפקידם?