תורה ובעל פה 4: תחילת תקופת הזוגות

הרב אורי ליפשיץ • ח תשרי תשע"ו

דיבור על תחילת תקופת הזוגות.