תורה ובעל פה 8: אלו ואלו דברי אלוקים חיים?

הרב אורי ליפשיץ • ד' כסלו תשע"ו

בעקבות מחלוקות הלל ושמאי, תחילת בירור על היחס למחלוקות ביהדות, סקירת הכיוונים של מחלוקות כתקלה לעומת מחלוקות כלכתחילה.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435