תורה ובעל פה 9: ולשון חוק מכריע בנתיים

הרב אורי ליפשיץ • יא כסלו תשע"ו

המשך עיסוק ביחס למחלוקות, דיבור על הגישה שסוברת שאין מחלוקות כלל, ולימוד קטע מתוך ספר היצירה שנוגע בנושא.

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435