תורה ובע"פ 12: המשנה, שיעור שני

הרב אורי ליפשיץ • י"ד סיון תשע"ט

ממשיכים בעיסוק במשנה, ובוחנים את היחס בין תורה שבכתב לבין תורה שבע"פ באמצעות עיסוק בסוגיית כתיבת המשנה