תורה ובע"פ 2: אנשי כנסת הגדולה

הרב אורי ליפשיץ • ב' שבט תשע"ט

מפגש עם אנשי כנסת הגדולה והשפעתם ההיסטורית המשמעותית