תורה ובע”פ 6: השפעות החורבן

הרב אורי ליפשיץ • י"א אדר ב' תשע"ט

המשך העיסוק בהשפעות חורבן הבית על עיצוב תורה שבע”פ, ועל תפקידו של ריב”ז בעיצוב זה

צור קשר

    ישיבת שיח יצחק גבעת הדגן - אפרת, מיקוד: 90435